Waarom Groen?

Een stem voor Groen is een stem voor verandering. Het is een stem vóór Europa, maar dan voor waar Europa echt is voor bedoeld: een unie van gedeelde verantwoordelijkheid, niet van eigenbelangen. Een unie die staat voor economische en sociale vooruitgang van allen, niet van financieel en commercieel gewin van enkelen. Een unie die de wereld toont hoe ze onze mensen en onze planeet beschermt. Kortom, een menselijker, eerlijker en gezonder Europa.

Groenen pleiten over de grenzen heen voor menselijke waardigheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede en solidariteit. We doen dat in de parlementen, we doen dat op straat.
Maar we zitten geklemd tussen een groeiende groep populisten die agressief fake news de wereld insturen en de gevestigde waarden die gaan voor business as usual. Het is tijd voor verandering.

Het begrip veiligheid kreeg door racisme, neoliberalisme, terrorisme en autoritaire regimes een andere invulling. Het Verenigd Koninkrijk wil uit de Unie. De financiële crisis en het besparingsbeleid bracht miljoenen mensen in de onzekerheid of armoede, terwijl grote multinationals belastingen blijven ontwijken. En terwijl Europa welvarender is dan ooit, wijzen we mensen die op de vlucht slaan voor oorlog en vervolging de deur. De klimaatcrisis staat op het punt om alles wat we hebben opgebouwd weg te vegen.

De toekomst van Europa is erg onzeker. Het is tijd voor verandering.

In de huidige geglobaliseerde wereld, kan geen enkel land alleen de uitdagingen aan waar we voorstaan. We moeten bouwen aan een samenleving die de toekomstige generaties in het vizier houdt. Europa moet democratisch en inclusief zijn, sociaal rechtvaardig en duurzaam op ecologisch vlak. Het moet menselijker, eerlijker en gezonder.

Dat soort Europa bouwen is niet makkelijk. Maar moeilijk gaat ook. En we bewezen al dat een groene stem tot succes kan leiden. Europa nam belangrijke stappen richting hernieuwbare energie, naar het beveiligen van onze privacy op het internet, naar meer recyclage en naar het uitfaseren van schadelijke pesticiden. Dankzij de groenen kunnen we klokkenluiders beschermen, verzetten we ons tegen autoritaire regimes, verbannen we plastiek en vechten we succesvol de belastingfraude en -ontwijking van grote ondernemingen aan.

Een stem voor Groen maakt echt wel het verschil. Maar er ligt nog veel werk op de plank.

We willen een Europa waar jongeren niet achterblijven in het vinden van degelijk werk, waar vrouwen gelijk behandeld worden, waar kmo's niet benadeeld worden door multinationals, waar ouders niet bang moeten zijn voor de toekomst van hun kinderen door ongezonde landbouwpraktijken, waar transgenders niet op straat worden aangevallen, ouderen niet in armoede moeten leven, waar mensen niet verdrinken in de Middellandse zee, waar oerbossen beschermd worden en dieren niet langer onheus behandeld worden door de industrie.

We kunnen dit niet alleen. We hebben jouw stem nodig.