Menselijker

Europa is vooralsnog een economische unie waar de mensen - jij en ik - het hart van vormen. Willen we samen sterk staan, dan zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

We willen een Europa waar jongeren kansen krijgen in het vinden van degelijk werk, waar vrouwen gelijk behandeld worden, waar kmo's niet benadeeld worden door multinationals, waar ouders een gerust hart hebben voor de toekomst van hun kinderen, waar transgenders zorgeloos de straat op kunnen, ouderen een vangnet hebben tegen armoede, waar migranten welkom zijn.

Sociaal Europa

De interne markt opent veel nieuwe perspectieven, zoals studeren en werken in een ander EU-land. Dankzij het vrij verkeer van mensen, diensten en werknemers, zijn nieuwe jobs gecreëerd en hebben bedrijven makkelijker toegang tot nieuwe Europese afzetmarkten. Echter, een unie die vooral focust op marktwerking en het openstellen van grenzen, maar daar geen sociale bescherming aan koppelt, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus. Het is de perfecte voedingsbodem voor populisme en euro-scepticisme. Groen wilt een antwoord bieden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de vruchten plukt van de eengemaakte markt, en niet enkel de happy few.

Klik hier voor onze visie over Sociaal Europa.

Asiel en Migratie

Mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging of mensen op zoek naar een betere toekomst: het onderscheid is niet altijd even scherp te maken. Maar dat mensen hun geluk elders beproeven is eigen aan de mens en als fenomeen eeuwenoud. Bovendien is oorlog ontvluchten een fundamenteel mensenrecht.

Europa is een vredesproject, Europa creëert welvaart. Europa is een aantrekkelijk continent. Maar Europa sluit zijn grenzen. Uit schrik. De grootste stroom vluchtelingen blijft nochtans in eigen regio. Wie toch wil doorreizen naar Europa doet dit al snel ‘illegaal’. Daardoor verliest de EU de controle en het overzicht, met chaos tot gevolg, zowel op het terrein als politiek.

Klik hier voor onze visie over Asiel en Migratie.

Defensiebeleid

Sinds haar ontstaan streeft de Europese Unie naar interne stabiliteit en vrede. Die duurzame vrede is voornamelijk gestoeld op economische samenwerking. Liberalisering en deregulering zorgen echter voor meer ongelijkheid. Economische, financiële belangen winnen het van democratische waarden en mensenrechten.

Klik hier voor onze visie op Defensiebeleid.

Mensenrechten en Diversiteit

Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zijn er ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op deelname in de cultuur, het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs. Niet iedereen kan op dezelfde manier van zijn of haar rechten genieten.

Klik hier voor onze visie op Mensenrechten en Diversiteit.