Gezonder

Frisse lucht, meer bos, lekker eten, zuiver water, geen plastieksoep in de zee. Wie wil dat nu niet? Wij willen dat Europa groener kleurt en met daadkracht onze planeet beschermt.

De klimaatverandering zet zich door, het akkoord van Parijs moet uitgevoerd worden, we willen minder fijn stof, meer openbaar vervoer, meer bomen voor meer zuurstof, en een dringende energietransitie. Maar ook een gezondere landbouw, minder kankerverwekkende stoffen in het milieu, vrijwaring van onze biodiversiteit, gezonde voeding, zuiver water en propere lucht.

Landbouw en Voedselbeleid

Wij willen dat landbouw opnieuw aantrekkelijk is voor landbouwers en landbouwbedrijven. We willen dat het beleid collectieve goederen oplevert, zoals gezond voedsel, lokale banen en krachtige economieën, dierenwelzijn, zuivere lucht en schoon water en gezonde, levende bodems. Een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid moet daarom de overgang naar een sociaal en agro-ecologisch model ondersteunen.

Zo'n aanpak levert niet alleen voldoende gezonde en lekkere kwaliteitsvoeding maar eerbiedigt ook de sociale en arbeidsrechten van landbouwmedewerkers en migranten, waarborgt een eerlijk inkomen voor landbouwers en ondersteunt microlandbouwbedrijven, kleine en middelgrote landbouwbedrijven hier en in het Zuiden, en houdt tegelijk de vruchtbaarheid en een efficiënt gebruik van de hulpbronnen op lange termijn in stand.

Klik hier voor onze visie op Landbouw en Voedselbeleid.

Gezondheid en Milieu

We willen een Europa waarin onze gezondheid op de eerste plaats komt. We willen een Europa waarin mensen kunnen wonen en werken in een gezonde leefomgeving. Om de lucht die we inademen en het water dat we drinken te beschermen, moeten we ambitieuze normen milieu- en natuurdoelstellingen nastreven. De vervuiling moet drastisch verminderen door een ambitieus afvalbeleid. En er is nood aan meer Europese samenwerking om de talloze gemeenschappelijke gezondheidsuitdagingen de baas te kunnen.

Klik hier voor onze visie op Gezondheid en Milieu.

Klimaat en Energie

Sinds de industriële revolutie zo’n 140 jaar geleden, is onze welvaart er massaal op vooruit gegaan. De keerzijde van de medaille is dat we er maar op los stoken en onszelf stilaan aan het vergiftigen zijn. De planeet hoest en kucht van de verstikkende en stinkende dampen. Het neveneffect dáárvan is dan weer dat de planeet opwarmt. En als we niet opletten, en dus geen drastische en snelle maatregelen nemen, krijgen we - in een business as usual scenario - een opwarming tot 3,5°C tegen 2100, met vooralsnog onvoorspelbare gevolgen vandien. Internationaal gerenommeerde klimaatwetenschappers sturen aan op een beperking tot 2°C, wat doortastende maatregelen vergt in diverse sectoren.

Om daar te geraken moet de globale uitstoot van broeikasgassen met veel meer zakken dan de 55% die het EP vraagt of de 40% waar de lidstaten op aansturen (tav referentiejaar 1990). We moeten veel sneller omschakelen op hernieuwbare energiebronnen, investeringen in fossiele brandstoffen afbouwen, ons anders gaan verplaatsen, anders eten, huizen isoleren, veel meer bossen aanplanten in plaats van te ontbossen. Uitgangspunt is dat de omschakeling sociaal rechtvaardig is, zodat iedereen mee kan en dat de zwaarste vervuilers de eerste kosten dragen. Een koolstofarme economie kan zorgen voor meer jobs, een betere gezondheid, zuivere lucht, vlotter verkeer...

Klik hier voor onze visie op Klimaat en Energie.