Eerlijker

Eenieder moet een eerlijke kans krijgen en Europa kan daarbij het voortouw nemen. Door spelregels af te spreken die transparant zijn en voor iedereen gelijk.

Iedereen moet eerlijke belastingen betalen, ook multinationals. We willen belastingontwijking en fraude drastisch aanpakken. We willen dat gegevens beschermd worden, dat consumenten hun rechten kunnen afdwingen, dat het internationaal handelsbeleid tot eerlijke handel leidt, dat discriminatie wordt weggewerkt, dat publieke diensten betaalbaar blijven voor iedereen. En we willen meer openheid over hoe beleid tot stand komt.

Eerlijke Economie

Een groot deel van het Europees project heeft een economische invulling. Maar een overheid noch een economie bestaat voor zichzelf. Ze bestaat voor en staat ten dienste van ons, als mensen. Wij streven dan ook naar een Europese markt die in de eerste plaats voordelen biedt aan de kleine en niet de kapitaalkrachtige man of vrouw. Een markt die in de eerste plaats voordelen biedt aan het kleine- en middelgrote en niet het multinationale bedrijf. Een markt die duurzame welvaart biedt voor elke en niet voor enkele burgers. Wij pleiten voor een Europa van mens en milieu, niet voor een Europa dat zich beperkt tot markt en munt.

Klik hier voor onze visie over Eerlijke Economie.

Eerlijke Politiek

Groen is een overtuigd verdediger van onze democratische rechtstaat. In Europa ligt die vanuit verschillende kanten onder vuur. Eén van de grootste bedreigingen voor de Europese Unie is de opkomst van autoritaire regimes in het hart van Europa, waaronder Hongarije en Polen. Wij willen de waarden van onze democratie en rechtstaat uitdrukkelijk beschermen door hier streng tegen op te treden. Daarnaast willen we de democratische waarden ook effectief uitdragen en versterken, door te pleiten voor een transparante, eerlijke politiek en meer burgerparticipatie.

Klik hier voor onze visie over Eerlijke Politiek.

Investeren in de digitale wereld

En waar de vuursteen revolutionair was in het Stenen tijdperk, de uitvinding van de stoommachine de industriële revolutie op gang trok, stelt vandaag het digitale tijdperk ons voor totaal nieuwe uitdagingen. Neutraliteit van technologie is ons stokpaardje: digitale goederen en diensten, moeten onder dezelfde wetten vallen als de ‘analoge’ goederen en diensten in de fysieke wereld.

Klik hier voor onze visie over Investeren in de digitale wereld.